factory_3

Счетоводното обслужване на производствените предприятия има определени особености и регламенти застъпени в Националните счетоводни стандарти.

От съществено значение е правилното формиране на себестойността на произвежданата продукция,видовете разходи за производство,както и разпределянето им. Заедно със себестойността и разходите за продукцията,важен елемент на отчетността е заприхождаването и изписването на готовата продукция,както и съпътстващите елементи като брак,незавършено производство и др.

Екипът на ИНБАЛАНС Бургас предлага на клиентите си индивидуална аналитична отчетност,съобразена с особеностите на бизнеса и произвежданата от тях продукция.