Ние от ИНБАЛАНС, осъзнавайки че за устойчивото развитие на всеки бизнес е нужна качествена бизнес услуга. И че в настоящото динамично време , чистото – стандартно счетоводно обслужване на компаниите е недостатъчно за бизнеса. Затова ние от ИНБАЛАНС предлагаме на нашите клиенти всеобхватна услуга под един покрив. Затова  счетоводството е само една част от услугата която клиентите ни получават. Ние знаем че за клиентите е удобно да получат „под един покрив“: коректно счетоводно обслужване, ежемесечни доклади по дейността, консултации, данъчно планиране, данъчна защита, юридически услуги и кредитни консултации, защото така пестят време. Този „един покрив“ ние наричаме партньор. Парньор на когото могат  да поверят административните си задължения и бизнес планиране. Нашата мисия е ИНБАЛАНС да бъде довереният партньор в бизнеса.  Нас ни е грижа за бизнеса на нашите клиенти!