Счетоводство на бюджетни предприятия.

Счетоводно обслужване на предприятия в бюджетната сфера. Изготвяне на месечни и тримесечни отчети. ТРЗ и личен състав.

  • Училища
  • Детски градини