Външна търговия ЕС и/или Трети страни

счетоводство международна търговия

Счетоводство на международна търговия.

Обслужване на фирми търгуващи в Европейски съюз и/или трети страни. Покриваме специфичните особенности по нормативната уредба на ЗДДС.

  • ВОП – Вътрешно Общностни Придобивания
  • ВОД – Вътрешно Общностни Доставки
  • ТРИСТРАННИ ОПЕРАЦИИ

Подаване на информация към ИНТРАСТАТ / INTRASTAT при възникване на условия за същото.

Продажби на дребно на териториите на страни членки на ЕС.

Движение на акцизни стоки.

Възстановяване на ДДС.

Работа с под – логистични складове.

<<< НАЗАД