Счетоводно обслужване на Транспортни Фирми

Счетоводство на транспортни фирми

Счетоводство на транспортни фирми

За транспортни фирми които оперират изцяло на пазара на Европейски съюз осигуряваме специфични счетоводни услуги съобразени с техните нужди. Като: възстановяване на ДДС от страни членки на ЕС; възстановяване на внесен акциз в страни членки в ЕС, застрахователни услуги без физическото връщане на транспортните средства на територията на България, командироване на лицата по трудов договор.