счетоводство на IT софтуерни компании

Счетоводно обслужване на IT софтуерни фирми.

Голяма част от дейността на софтуерните компании е ориентирана извън пределите на страната. Което се отразява върху осчетоводяването на предоставяните услуги и продукти. Обръща се внимание по въпроси свързани с начисляване или не на ДДС за сделки в и извън границите на ЕС.

Екипът на ИНБАЛАНС Бургас предлага счетоводно обслужване на фирми в бранша,с което гарантира на клиентите си защита на интересите им при ревизии от контролните органи на НАП и други институции, както и организация на отчетността по начин, позволяващ лесното и достоверно външно оценяване на предприятието.