frizor-1

Категорията „услуги“ обхваща всички фирми и предприятия извършващи дейност, подлежаща на осчетоводяване. Тези фирми могат да бъдат фризьорски салони, салони за красота, компании извършващи строителни и ремонтни дейности, адвокатски кантори, посреднически фирми и други.

ИНБАЛАНС Бургас предлага на клиентите си счетоводно обслужване базирано конкретно на вида дейност извършвана от компанията.