hotel-1

Екипът на ИНБАЛАНС Бургас предлага на клиентите си в туристическия бранш изготвянето на счетоводните документи,както и поддържането на правилниците,графиците,книгите за инструктажи,здравните и трудовите книжки в отлично състояние.

Наред с изискванията на институциите по отчитането на приходите и разходите,счетоводството при фирмите,опериращи в туристическия бранш има своите особености.

Сезонният характер на работата в сектора,непрекъснатото движение на персонала,както и дефицита на квалифицирани кадри,водещи до чести уволнения или напускания изискват точни и компетентни ТРЗ решения. Нужно е спазването на Кодекса на труда при полагане на извънреден труд и труд през почивни дни. Хотелите и ресторантите са често проверявани както от НАП,така и от Инспекция по труда за спазването на трудовото законодателство.