Чуждестранни компании със място на стопанска дейност на територията на България.

factory_2

 

Регистрация на чуждестранни компании със място на стопанска дейност в България

(Компании от ЕС или трети страни сключили договори с български компании в които  мястото на извършване на дейността по договора е територията на Р.България). Не попадат дружества във времевия обхват на СИДДО.

Акредитирано представителство.

Регистрация по ЗДДС.

Регистрация в агенция Митници.

Ежемесечни доклади по дейността.

Данъчен адрес.