ресторант3

Счетоводно обслуьване на ресторант:

Наред с изискванията на институциите по отчитането на приходите и разходите, счетоводството при фирмите опериращи в туристическия бранш има своите особености.

Сезонният характер на работата в сектора. Непрекъснатото движение на персонала както и дефицита на квалифицирани кадри. Са фактори водещи до чести уволнения или напускания изискват точни и компетентни ТРЗ решения. Нужно е спазването на Кодекса на труда при полагане на извънреден труд и труд през почивни дни. Ресторантите са често проверявани както от НАП, така и от Инспекция по труда за спазването на трудовото законодателство.

Екипът на ИНБАЛАНС Бургас предлага на клиентите си в туристическия бранш освен обработката на счетоводните документи, така и своевременна ТРЗ обработка.