ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО

tyrgovia_drebno_1

Счетоводството в търговията на дребно

има редица особености и изисква синхронизация на дейността на магазина с нормативните уредби и ефективната система за организация на счетоводната отчетност е от ключово значение,поради трудно предвидимия обем на продажбите, както и наличието на по-голям оборот на материалните запаси в един магазин.

За да осигури на своите клиенти спокойствие за финансовите аспекти на бизнеса им,екипът на ИНБАЛАНС Бургас прилага специализиран софтуер и съобразява воденето на счетоводството със спецификата на конкретната търговска дейност.

<<< НАЗАД